EKSTRA KLASSI oktoobri tulemused

Hea Lapse ja Kiusamisvaba Kooli algatuse Ekstra Klass esimene ülesanne oli luua oma klassi vahetunnimäng. Žürii, kuhu kuulusid Hea Lapse, Kiusamisvaba Kooli ja Liikuma Kutsuva Kooli esindajad, tänab väga kõiki osalejaid.

Meile saadetud mängudes oli nutikust, põnevust ja mis peamine – mängu-, loomis- ja liikumisrõõmu! Valiku tegemisel võtsime eesmärgiks leida mänge, mis tundusid meile uudsed või väga nutikad vanade mängude mugandused, mida on hea koolis mängida ja mille loomise juures on kõige suurem roll olnud lastel endal.

Koostöös peitub jõud!

Peapreemia ehk klassikülastuse Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse ja mängu firmalt Insplay võidab Tallinna 32. Keskkooli 4.b mänguga „Sulamineˮ. Leidsime, et see on lihtne, selge, kogu klassi kaasata võimaldav tähelepanu, abi osutamise ja liigutamise mäng. Mängukirjeldusega oli kaasas ka väga tore lugu ja rohkelt pildimaterjali.

Lisaks valisime välja kaks klassi, kes saavad kingiks raamatud kirjastuselt Draakon & Kuu ning Hea Lapse aastatellimuse. Need on Toila Gümnaasiumi 4. klass „Laulumängugaˮ – kus on ühendatud mälu, reaktsioonikiirus, võistkondlikkus, laul ja liikumine – ning Antsla Gümnaasiumi 3.a mänguga „Liigu ja lõbutseˮ – selles on pandud kokku liikumine ja lausete ühendamine, mida Antsla lapsed sel korral katsetasid KiVa reeglitega.

Eripreemiad anname välja Varbla Kooli 4. klassi „Vahetunni aardejahileˮ, kus kasutatakse loovalt ümbritsevat keskkonda ja leitakse hea rakendus nutitelefonidele; Ülenurme Gümnaasiumi 3+4 liitklassi „Kõrvitsajahileˮ, mis hõlmab väga paljusid eri tahke (kõrvitsate peitmisest nende kasvatamiseni) ja ka õppeaineid; ning August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi 5. klassi mängule „Printsess, rüütel, hobu ja konnˮ, mis võlus lõbususe ja toreda mängujuhendiga.

Lisaks liiguvad mitmed mängud Liikuma Kutsuva Kooli mängupanka liikumakutsuvkool.ee/ideepank.

Aitäh osalenutele ja palju õnne väljavalitutele! Auhinnasaajatega võtame ühendust! Valik mängudest jõuab tuleval aastal ka ajakirja.