ALUSTAB EKSTRA KLASS!

Hea Laps ja Kiusamisvaba Kool kutsuvad sel sügisel 3.–6. klasse osalema algatuses EKSTRA KLASS, et innustada klasse üheskoos loominguliselt ja sõbralikult tegutsema.

Ekstra Klass kuulutus

Ootame osalema klasse koos juhendajaga, kelleks võib olla klassijuhataja, aineõpetaja, huvijuht, raamatukogujuhataja, lapsevanem vms.

Väljakutse koosneb kolmest etapist: iga kuu (oktoober, november, detsember) alguses leiate ajakirjast ülesande. Oktoobris on see liikumistegevus, novembris sõna- ja laululooming ning detsembris kujutava kunsti teos.

  • Igas etapis valib žürii välja kolm klassi.
  • Kõik kolm ülesannet täitnud klasside hulgast valitakse üks EKSTRA KLASS, kes võidab põneva koolipäeva koos Hea Lapse ja Kiusamisvaba Kooliga. Külla tulevad ka Hea Lapse ajakirja looja ja kauaaegne peatoimetaja Leelo Tungal ja ajakirja praegune peatoimetaja Kätlin Vainola.
  • Töid ootame e-aadressil healaps@healaps.ee või Hea Laps, Harju 1, 10146 Tallinn iga kuu viimaseks kuupäevaks.
  • Tööd palume esitada hea kvaliteediga ja selgelt arusaadaval kujul kas pildi (fotona, skannitult), video või helifailina ning kaaskirjaga, milles selgitatakse esitatava töö sisu ja saamislugu. Kaaskirjas palume märkida

– kes on esitatud töö autorid (nimed, klass, kool, juhendaja);

– esitatud töö lühikirjelduse (nt liikumismängu juhis, luuletuse kaassõna, pildi seletus);

– lühidalt töö saamisloo – kuidas õpilased sellise tulemuseni jõudsid.

Kõik lisamaterjalid leiad kodulehelt ülalt paremalt rubriigist EKSTRA KLASS.

 

Küsimuste korral kirjutage palun e-aadressil healaps@healaps.ee.