Kaaskiri juhendajale

Hea õpetaja, tere tulemast koos oma õpilastega osalema Ekstra Klassi algatuses, mis toimub Hea Lapse ajakirja, Kiusamisvaba Kooli SA ja paljude teiste abiliste koostöös.

Väljakutse eesmärk on innustada õpilasi väärtustama häid suhteid, loovust ja koostööd ning toetada üldpädevuste arendamist. Väljakutse ülesanded on esitatud valdkondade kaupa ja viisil, mis võimaldab pakkuda lastele mitmeid üldpädevuste arendamise võimalusi.

Väljakutses osalemist saab sisuliselt siduda eri ainete õpetamisega: liikumine, emakeel, muusika, kunst, tehnoloogiaõpetus jne. Klassi lahenduse loomine võimaldab koos õpilastega mõtestada ja arendada loovust, planeerimist ja koostööoskust. Suurepärane võimalus on sel puhul kasutada projektõpet.

Koostöö- ja planeerimisprotsessi üle mõtlemist toetab ka koos ühise kaaskirja kokkupanemine, mida valminud tööga koos ootame. Kaaskirjas kirjeldage oma tulemuse saamislugu: kes millal ja kuidas selleni jõudis, kes oli juhendaja ja milline oli tema roll.

Jälgides, et iga õpilane leiab panustamise viisi ja on kaasatud, saab õpetaja toetada häid suhteid klassis. Samuti saab igaks väljakutseks valmistudes arutada klassi meie-tunde üle: mis meile meie klassis meeldib, mis võiks parem olla, kuidas me end koos olles tunneme, kui oluline on tunne, et me kõik kuulume siia klassi. Kui on õpilasi, kes tunnevad ennast kõrvalejäetu või lausa tõrjutuna, on vaja lähemalt uurida, kuidas see nii läinud on. Kas tegemist on pikaajalise murega, lausa kiusamisega või otsustas õpilane ajutiselt eemale hoida, sest näiteks laulmine talle ei meeldi, vmt. Kui põhjus on teada, tuleks tegutseda selle nimel, et kõik end klassis ikkagi hoituna tunneks, kiusamisjuhtum lahendada või võimaldada õpilasel panustada, andes talle teha meelepäraseid ülesandejuppe.

Mõned soovitused teemade kaupa.

OKTOOBER. Liikumismäng

 • Liikuma Kutsuva Kooli ideepank on siin. Esmalt võib õpilastega mõningaid mänge läbi mängida, mõtted liikuma panna ja siis oma mängu looma hakata. Klassis võib teha ka suhete soojendamise mänge. Parimad väljakutses osalenud mängud jõuavad omakorda ideepanka juba järgmisi innustama.
 • Õpilastega võiks planeerimisel silmas pidada, et vahetunnimäng oleks mängitav lühikese ajaga ja üsna kergesti läbiviidav. Võiks mõelda, kas kasutada vahendeid või mitte.
 • Mängus võiks saada osaleda võimalikult palju õpilasi, ideaalis kogu klass.
 • Õpilastega koos võiks otsustada, kuidas vormistada juhend – kas video, teksti, koomiksina või hoopis mingil muul kujul.
 • Põhiline on hoida liikumisrõõmu!

 

NOVEMBER. Klassi laul või luuletus 

 • Klassijuhataja saab klassilt eelnevalt uurida, kas lapsed soovivad ülesande lahendada laulu või luuletusena. Vastavalt sellele saab kaasata aineõpetajaid, kui peaks vaja olema.
 • Väljakutseks valmistudes julgustame õpetajaid laskma lastel ise leida viis, kuidas tulemuseni jõuda. Näiteks, kas lapsed teevad oma klassis luuletuste/laulude konkursi, lahendavad ülesande ühisloominguna või hoopis mõnel muul viisil. Õpilasi saab toetada, andes neile ette probleemilahenduse sammud ja juhendades, kuidas need läbida.
 • Koos klassiga tasub planeerida ka seda, kuidas valminud tulemus võiks jõuda teiste õpilasteni koolis või hoopis lastevanemateni.

 

DETSEMBER. Teistmoodi klassipilt (ülesande täpsemad juhised ilmuvad detsembri ajakirjas)

 • Soojenduseks võib koos mõtiskleda, milline meie klass on, missugused välja paistame ja millised sisemiselt oleme. Võib mõelda metafoorides: meie klass on kui … (sügisene mets, tsirkuseetendus vmt).
 • Võib kasutada ajurünnaku meetodit.
 • Kunsti- ja käsitööõpetajatega koos võib inspireerida õpilasi mitmesuguseid kujutava kunsti lähenemisi (materjale, tehnikaid vmt) kasutama.
 • Taas võiks mõelda, kuidas esitleda tulemust nii koolis laiemalt kui lastevanematele.
 • NB! Kui kasutate töös laste nägudega fotosid, peab piltide avalikuks kasutamiseks olema vanemate luba.