KUI HÄSTI SA END OMA KLASSIGA TUNNED?

Otsusta iga väite puhul, kas nõustud, ei nõustu või on see väide mõnikord õige. Kirjuta vastusevariantide ees olevad numbrid üles ja liida kokku.

A.Mõni klassikaaslane matkib teiste välimust või käitumist, halvustab
ja naerab teiste üle.

1. Üldiselt mitte
2. Mõnikord
3. Väga tihti


B.Võistlustel hoiab kogu klass kokku, koos elatakse kaasa ka neile, kes
sellel alal väga tugevad ei ole.

1. Väga tihti
2. Mõnikord
3. Üldiselt mitte


C.Minu klassis on keegi või kamp kaaslasi, kellega ma juba ammu ei
suhtle ega saagi/tahagi suhelda.

1. Ei
2. Ei tea
3. Jah, nii on


D.Meie klassis liiguvad mõne õpilase kohta kuulujutud.
1. Ei ole kuulujutte
2. Vahel olen kuulnud tõesti
3. Jah, kuulujutte ja tagarääkimist kuulen sageli


E.Mulle meeldib väga oma klassiga asju koos teha.
1. Jah
2. Mõnikord, oleneb asjast
3. Ei, tunnen ennast ebamugavalt ja tahaksin
neid vältida

Testi koostas Merit Lage

Hea Laps 10/2020